14. - 15.6.2024

újezd u přelouče

Punk čistě

Punk jinak

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – PUNKPLUGGED ACOUSTIC FESTIVAL 2024

Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce Queen Acoustic s.r.o., IČO: 17847842, která určuje základní závazná pravidla pro návštěvníky festivalu PUNKPLUGGED ACOUSTIC FESTIVALU 2024

v době konání akce 14. – 15. Června 2024. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu festivalu.

Otevírací doba areálu:

Pátek 14.6.2024: 14:00 – 03:00

Sobota 15.6.2024: 8:00 – 03:00

Otevírací doba přilehlých kempů je od 14.6.2024 a jejich uzavření 16.06.2024. 

 

Pokyny pro návštěvníky festivalu:

 • Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní prohlídka. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a prohlídky osob. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu festivalu vpuštěn. V areálu festivalu mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou.
 • Poškozená vstupenka pozbývá platnosti
 • Je přísně zakázáno vnášet do prostoru akce skleněné a umělohmotné nádoby, plechovky, zbraně a zdraví nebezpečně předměty a látky, alkoholické a návykové a omamné látky. Platí zákaz vstupu zvířat.
 • V areálu festivalu je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18-ti let.
 • Návštěvníci festivalu jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovali či neohrožovali ostatní návštěvníky.
 • Návštěvníci akce jsou povinní dodržovat pokyny nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a bezpečnostní služby, jakož i hasičské a zdravotnické záchranné služby.
 • Zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.
 • Stanování je povoleno jen ve vyhrazených a označených kempech. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.
 • K vykonávání hygienických potřeb jsou k tomu určena zařízení v areálu festivalu a přilehlých kempech.
 • Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:
 • počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku a/nebo rozšíření požáru;
 • respektovat zákaz zakládání ohně, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v areálu akce či v jeho sousedství;
 • v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí festivalu
 • respektovat zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu akce a v kempech a respektovat zákaz kouření

 

 

V Chlumci nad Cidlinou, dne: 29.9.2023                                                                                                   Miloš Steklý – jednatel společnosti